Ergoterapeutický posudek

Didaktická hračka “Edův svět” nabízí jedinečnou kombinaci mnoha interaktivních pomůcek pro procvičování dovedností typických pro děti ve věku od 3 do 5 let, ale nejen jim.

Didaktická hra Edův svět pomáhá u dětí rozvíjet oblast motorickou, senzorickou i kognitivní. Je využitelná jak u zdravých dětí, tak i u dětí se zdravotním znevýhodněním, zejména pro své precizní zpracování různých materiálů. V oblasti motoriky si děti mohou vyzkoušet jak koordinaci oko-ruka při umisťování jednotlivých odnímatelných částí, tak cílení pohybu při umisťování např. zvířátka na konkrétní místo. Hra má velké rozměry, což umožňuje zapojit do pohybu celé tělo a rozvíjet tak jemnou motoriku,ale obsahuje také dostatek detailů, aby se mohla rozvíjet jemná motorika a byly zapojeny do hry obě ruce. V oblasti senzorické hra podporuje poznávání různých materiálů, tvarů i barev a podporuje tak rozvoj taktilního čití a zrakové percepce. V oblasti kognitivní nabízí hračka nepřeberné množství aktivit rozvíjejících rozpoznávání barev, tvarů, přiřazování zvířat, pojmy “nahoře”, “dole”, ap. Hračka má také potenciál rozvíjet paměť a pozornost děti. Hravé zpracování hračky motivuje děti do zapojení se do hry a pomáhá rozvíjet činnosti důležité pro zvládnutí soběstačnosti. Mgr. Veronika Vítová
googleb2238f699b201ab2.html